กระทรวงมหาดไทย

นายอำเภอศรีสัชนาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายอำเภอศรีสัชนาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน นำทีมภาคีเครือข่าย ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุด เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน นำทีมภาคีเครือข่าย ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุด เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

“รัฐ ราษฎร์ ร่วมแรงใจ ผสมงาน ผสานใจ ร่วมกัน เจริญสามัคคีธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน”

“รัฐ ราษฎร์ ร่วมแรงใจ ผสมงาน ผสานใจ ร่วมกัน เจริญสามัคคีธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้ 72

คณะที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งมั่นสร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

คณะที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งมั่นสร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

ผู้ว่าฯ พาทำ” โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าฯ พาทำ” โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

กิจกรรม / โครงการ / เรื่องล่าสุด

นายอำเภอศรีสัชนาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายอำเภอศรีสัชนาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 2 ก.ค. 67 นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองตำบลหาดเสี้ยว นำโดย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว บูรณาการร่วมกับนายสุริยจรรยา ก้านเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่าไผ่…

นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน นำทีมภาคีเครือข่าย ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุด เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน นำทีมภาคีเครือข่าย ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุด เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันที่ 29 มิ.ย. 67 นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยว่า อำเภอศรีสัชนาลัยได้ บูรณาการร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย นำโดย นายจิระพงษ์ ใจสุขใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก…

“รัฐ ราษฎร์ ร่วมแรงใจ ผสมงาน ผสานใจ ร่วมกัน เจริญสามัคคีธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน”

“รัฐ ราษฎร์ ร่วมแรงใจ ผสมงาน ผสานใจ ร่วมกัน เจริญสามัคคีธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน”

จังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์ นำภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมทำฝายชั่วคราว เพื่อทดน้ำ เติมน้ำ พร้อมพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด ก่อนไหลรวมไปสู่บริเวณน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ ภูสีฐาน อำเภอคำชะอี สำหรับนำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป วันนี้ (10 มิ.ย. 67) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมจัดทำฝายชั่วคราว…

คณะที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งมั่นสร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

คณะที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งมั่นสร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำปาง เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน…